Algemene voorwaarden

1. Webshop
Stoffenelf : KVK nummer 17209367. Het BTW nummer is NL162704902B01("Verkoper").
2. Algemeen
De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten van Stoffenelf. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben
3. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
4. Offertes en aanvaarding van de bestelling
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
5. Levering
De verzendkosten, vermeld op de site, zijn enkel van toepassing voor Nederland, België en Duitsland. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De prijzen vermeld bij de producten zijn exclusief verzendkosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden alleen als aanwijzing gegeven.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordelen van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Stoffenelf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal, en de daardoor geleden schade, van de goederen. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover.
6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
7. Betalingstermijn
De factuur dient betaald te worden, ten laatste 5 dagen na de besteldatum of na het ontvangen van een bevestigingsemail van Babarum. Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Babarum zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding naar de koper.
8. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:
* in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en
* in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
9. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
Geknipte stoffen worden niet retour genomen.
11. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
12. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen op basis van uw bestelling. Indien u de goederen zelf komt afhalen, worden geen verzendkosten gerekend.
13. Foto`s
Alle foto`s op de website van Stoffenelf kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. Stoffenelf is dan ook niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.
14. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de webshop van Stoffenelf, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Stoffenelf zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
15. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).
16. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
17. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Nederlands recht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 Stoffenelf | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel